Kontakt

EPEE Polska Sp. z o.o.

Jagiellońska 29 a
70-365 Szczecin
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000204524 NIP 9552089043 Wysokość kapitału zakładowego spółki 62.500 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)

Podejmując z nami kontakt telefoniczny lub e-mailowy wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych, według zasad określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Północny zachód

Adrian Gołębiewski

+48 602 324 924
Północny wschód

Paweł Lao

+48 602 324 824
Południowy zachód

Piotr Gasikowski

+48 602 324 724
Południowy wschód

Michał Cherchel

+48 512 441 272
Do góry