EPEE Polska Sp. z o.o.

Jagiellońska 29a
70-365 Szczecin

Tel: +91 46 68 070
Fax: +91 46 68 079

e-mail: epee@epee.pl

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000204524 NIP 9552089043 Wysokość kapitału zakładowego spółki 62.500 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Północny zachód

Adrian Gołębiewski

602 324 924
Północny wschód

Paweł Lao

602 324 824
Południowy zachód

Piotr Gasikowski

602 324 724
Południowy wschód

Michał Cherchel

512 441 272
© 2011 Epee Polska Sp z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: